Duben 2014

Nové webové stránky

Březen 2014

Duchovní obnova pro manžele

 

v sobotu 29. března 2014 v Zašové

 

P R O G R A M:

 

• 9.00 mše svatá

• 10.00 Rodina jako sociální děloha  - manželé Jan a Ivana Zajíčkovi

• 12.00 oběd

• 14.00 Priority v manželstvi   - manželé Josef a Marcela Fritschkovi

• 16.00 závěrečné požehnání

 

Oběd zajištěn v místní restauraci, nutno objednat při přihlášení.

Uvítáme něco sladkého ke kávě, účastnický příspěvek dobrovolný.

Přihlašujte se na cprvalasskemezirici@ado.cz nebo tel: 733 741 636 nejpozději do 27. 3. 2014

Duchovní obnova pro muže

Duchovní obnova pro muže 8. 3. 2014 v Roznově 

se z důvodu malého počtu zájemců odkládá, náhradní termín bude včas zveřejněn

Únor 2014

Duchovní obnova pro muže

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí z. s.  zve muže každého věku a stavu na

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MUŽE

Na téma: OTCOVSTVÍ

Dne 8. 3. 2014 v pastoračním centru v Rožnově pod Radhoštěm

Program:

9.00 mše svatá

10.30 přednáška

12.30 oběd

13.30 přednáška

15.30 adorace

Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření.

 

Obnovu povede otec Piotr Wardecki.

Společný oběd je zajištěn v místní restauraci, nutno objednat při přihlášení.

K účasti se přihlašujte do 7. 3. 2014 na e-mail cprvalasskemezirici@ado.cz nebo na telefonu 733 741 636

 

Listopad 2013

Pro snoubence

 

Termíny přípravy snoubenců pro děkanát Valašské Meziříčí v roce 2014

1. turnus: 16. 1.  23. 1.  30. 1.  6. 2. Zašová - fara

2. turnus: 6. 3.  13. 3.  20. 3.  27. 3. Rožnov  - pastorační centrum

3. turnus: 15. 5.  22. 5.  29. 5.  5. 6. Zašová - fara

4. turnus: 4. 9.  11. 9.  18. 9.  25. 9. Zašová - fara


Setkání vždy ve čvrtek od 18 h

Připravujeme v roce 2014

Plán činností na rok 2014

Měsíc

Aktivita

Místo

leden – únor

Příprava snoubenců cyklus - 4 setkání

Zašová

 

březen

Duchovní obnova pro muže

Zašová

 

 duben

Duchovní obnova pro manžele

Zašová

březen - duben

Příprava snoubenců cyklus - 4 setkání

Rožnov

červen

Setkání rodin v Zašové

(odpoledne pro rodiny)

Zašová

květen - červen

Příprava snoubenců cyklus - 4 setkání

Zašová

 

červenec –­ srpen

Letní tábor pro děti - denní 

Zašová

 

červenec –­ srpen

Letní tábor pro děti - denní 

Zubří

 

září

Příprava snoubenců cyklus - 4 setkání

Zašová

září

Víkend pro manželky a maminky

Rajnochovice

 

říjen - listopad

Manželské večery

Valašské Meziříčí

 

listopad

Členská schůze

Zašová

 prosinec

Adventní duchovní obnova pro ženy

 

Zašová

Manželské večery

 

 

 

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí o. s. Vás srdečně zve na

 

Manželské večery

 

budou zahájeny na podzim 2014

Kurs Manželské večery je určený pro všechny manželské páry, které chtějí budovat pěkný a trvalý vztah. Nezáleží na tom, zda jste na začátku manželství nebo máte za sebou už delší společnou cestu. Nezáleží na tom, zda procházíte náročným obdobím svého manželství nebo se právě teď cítíte spokojeni a šťastni.

 

                                 Kurs vznikl v Anglii v roce 1996 a u nás se pořádá

                                            od roku 2004. / www.manzelskevecery.cz/          

 

Každé setkání začíná večeří, následuje promítaná přednáška, po které mají manželé příležitost si spolu v páru popovídat o tématu večera i o jiných otázkách, na které ve spěchu všedního dne nebývá čas.

                      Každý večer začíná v 19 hod. a trvá asi do 21 hod.     

 

Témata jednotlivých večerů:

*    Vybudovat pevné základy         

*    Umění komunikace 

*    Řešení konfliktů

*    Síla odpuštění

*    Rodiče a rodiče partnera

*    Láska v akci

*    Manželská sexualita

*    Večírek Manželských večerů

 

Cena: 1500 Kč pro manželský pár - zahrnuje 16 večeří, příručky

a příspěvek na režii. Kurs je možné zaplatit ve dvou splátkách.

 

Duben 2013

Co nabízíme

Kurzy a přednášky

Kurz efektivního rodičovství

Možná patříte také mezi rodiče, kteří se snaží být zodpovědní, chápající, kteří chtějí pro své děti to nejlepší, ale přesto se občas dostáváte do situací, které neumíte řešit "správně". Možná se také ptáte: "A co mám tedy dělat? Jak s dětmi jednat, mluvit a vychovávat je respektujícím ale přesto pevným způsobem?"

V Kurzu efektivního rodičovství budete mít možnost vyzkoušet si, jak nejlépe zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz. Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí – rodičovství. Budete mít možnost poradit se o tom, co Vás konkrétně zajímá. Více o celém programu efektivním rodičovství najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Program tvoří osm setkání. Jedna lekce trvá cca. 2,5 hod.

 

Program kurzu:

 • Být rodičem – vliv původní rodiny, rodičovské vzory,výchovné styly,základy efektivního rodičovství
 • Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče – jsem jedinečný
 • Pochopení nesprávného chování dětí
 • Povzbuzování nebo chvála?
 • Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání
 • Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já-sdělení
 • Rodičovská autorita-trest a co volit místo něho
 • Rodinná pravidla, řád a závěr

V tomto roce je plánován kurz na podzim v Kelči.

Setkání rodičovské skupiny 4x ročně na faře ve Valašském Meziříčí

 

Manželské večery

 

od října 2013 ve Valašském Meziříčí v prostorách evangelické fary (Blahoslavova 430/3)

nebo  v prostorách CPR  Zašová 44, 756 51 Zašová.

Kurs Manželské večery je určený pro všechny manželské páry, které chtějí budovat pěkný a trvalý vztah. Nezáleží na tom, zda jste na začátku manželství nebo máte za sebou už delší společnou cestu. Nezáleží na tom, zda procházíte náročným obdobím svého manželství nebo se právě teď cítíte spokojeni a šťastni. Kurs vznikl v Anglii v roce 1996 au nás se pořádá od roku 2004. / www.manzelskevecery.cz/

 

 

Aktivity

 1. Klub maminek Valašské Meziříčí - každé úterý
 2. Klub Maminek Zašová - každý sudý čtvrtek
 3. Přednášky, duchovní obnovy  - nepravidelně

Poradenství

Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života, konkrétně:
  

PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
(Bc. Marcela Řezníčková)

 
Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.

  
PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ
(MUDr. Jitka Krausová)

 
Problémy víry, psychické problémy, otázky osobnostního růstu.
Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

 
MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ
(Mgr. Vít Hušek, Th.D.)

 
Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích.
Poradenská služba bude každý čtvrtek v odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

Domluvit si termín nebo získat další informace můžete na tel. číslech: 587 405 250-3.

 

 

Úvod

Úvod

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí začalo působit v děkanátu Valašské Meziříčí od září 2012. Sídlem CPR je Zašová 44, 756 51 Zašová. Zřizovatelem je arcibiskupství Olomouc.  

Od 16. 10. 2012 jsme registrováni jako občanské sdružení. Máme 17 členů.

 Cílem činnosti CPR je podporovat rodinu ve všech fázích vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb na regionální úrovni.

Posláním CPR je zejména:

 

 • připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství
 • pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům, aj.) v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině
 • nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám a seniorům
 • zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců
 • poskytovat vzdělávání
 • usilovat o vytváření vhodných podmínek pro život rodin v obcích a městech

 

Těchto cílů chce CPR dosáhnout zejména:

 • organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku
 • vytvářením vzdělávacích a volnočasových interaktivních projektů pro organizované i neorganizované skupiny dětí a mládeže
 • pomocí při zakládání a zřizování klubů maminek, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu
 • organizováním volnočasových pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé členy
 • organizováním pravidelných setkávání mužů z regionu a dalších aktivit na podporu mužství a otcovství
 • vyhledáváním spolupracovníků, jejich vzděláváním a průběžným doškolováním
 • propagací své činnosti - manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích
 • pořádáním benefičních akcí
 • spoluprací s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi

 

 

 

Korálkování v Zašové

Jste spokojeni?

81%
19%

Shoutbox

Archív